مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سپاه 7حدید

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
سپاه عملیاتی
نوع یگان: 
قرارگاه‌ها (و سپاه عملیاتی)
استان های تحت پوشش: 
اصفهان
چکیده محتوا: 

در مقطعی از مقاطع جنگ ( قبل از عملیات والفجر مقدماتی و یک) احساس شد که سپاه نیاز به گسترش سازمان رزم برای جذب نیروهای جدید و سازماندهی آنها دارد. در این مقطع چند سپاه عملیاتی تشکیل شد که یکی از آنها سپاه 7 حدید به فرماندهی (شهید) احمد کاظمی بود. هسته اصلی این یگان تاکتیکی را لشکر 8 نجف تشکیل می داد.  این سازماندهی ، موقت بود و بعد از عملیات ملغی شد.


اطلاعات مربوط به قرارگاه ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد