مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

قرارگاه رمضان

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
قرارگاه
نوع یگان: 
قرارگاه‌ها (و سپاه عملیاتی)
استان های تحت پوشش: 
(خارج از ایران)
چکیده محتوا: 

قرارگاه رمضان با هدف هماهنگ سازی فعالیتهای چریکی و اجرای عملیات نفوذی در داخل خاک عراق و حمایت از نیروهای مسلح معارض با نظام بعثی تاسیس گردید.


اطلاعات مربوط به قرارگاه ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد