مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

قرارگاه قدس

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
قرارگاه تاکتیکی
نوع یگان: 
قرارگاه‌ها (و سپاه عملیاتی)
چکیده محتوا: 

قرارگاه عملیاتی :این قرارگاه فاقد یگان رزم سازمانی است و فقط واحدهای ستادی و پشتیبانی رزم را دارا است .

در هنگام عملیاتها، یگانهای رزم به این قرارگاهها  مامور شده ، تحت کنترل عملیاتی آن قرار می گیرند.


اطلاعات مربوط به قرارگاه ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد