مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

قرارگاه نوح

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
قرارگاه
نوع یگان: 
قرارگاه‌ها (و سپاه عملیاتی)
چکیده محتوا: 

قرارگاه نوح، یک سازمان تاکتیکی در حد سپاه عملیاتی، برای اجرای عملیات در مناطق آبی بود.


اطلاعات مربوط به قرارگاه ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد