مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

لشکر 6 پاسداران

چاپلینک ثابت
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - سپاه پاسداران
چکیده محتوا: 

این یگان ابتدا در منطقه شمالغرب کشور فعالیت می کرد و در عملیات های برون مرزی نیز شرکت داشت.

در پایان جنگ بخش عمده ای از نیروهای زبده و کارآمد آن به سپاه ولی امر منتقل شدند. سایر نیروهای آن به ل 10 سیدالشهداء ملحق شدند.

اطلاعات مربوط به یگانها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات قرار است با همکاری یگان؛ از زمان و نحوه تشکیل ، سیر تحولات و گسترش سازمان، نبردها، فرماندهان شهید و ... تهیه گردد.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد