مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

لشکر 9 بدر

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
یگان مستقل
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - سپاه پاسداران
استان های تحت پوشش: 
(خارج از ایران)
چکیده محتوا: 

اطلاعات مربوط به یگانها در دست تکمیل می باشد

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد