مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

لشگر 83 امام صادق (ع)

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
یگان مستقل - ارتش
نوع یگان: 
یگان‌های رزم - سپاه پاسداران
استان های تحت پوشش: 
قم
چکیده محتوا: 

اطلاعات مربوط به یگانها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات قرار است با همکاری یگان؛ از زمان و نحوه تشکیل ، سیر تحولات و گسترش سازمان، نبردها، فرماندهان شهید و ... تهیه گردد.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد