مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چاپلینک ثابت
سطح یگان: 
نیرو
نوع یگان: 
نیروها
چکیده محتوا: 

اطلاعات مربوط به نیروها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد