مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آخرین وضعیت دستگاه های مهندسی قرارگاه فتح در عملیات بیت المقدس

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7297
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

9
اردیبهشت
1361
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

52 دستگاه بولدوزر و 39 دستگاه لودر از سپاه،ارتش و جهاد سازندگی در اختیار قرارگاه فتح قرارگرفت که در محورهای مختلف برای ایجاد خاکریز و احداث جاده و سنگرهای اجتماعی و مواضع واحدهای زرهی استفاده شود.

متن سند: 

طرح تقسیم و کاربرد وسائل سنگین مهندسی قرارگاه فتح

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: