مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آماده باش صد در صد نیروهای عراقی به دنبال حمله رزمندگان به مواضع دشمن

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
15572
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

21
شهریور
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

 

به دنبال حمله نیروهای لشکر 32 انصار در عملیات انصار به مواضع عراقی ها فرمانده نیروهای عراقی در شرق بصره به کلیه یگانهای عراقی مستقردر این مناطق از جزایر خیبر تا ابوالخصیب آماده باش صد در صد داده است.

متن سند: 

 

 

آنی و خیلی محرمانه

از: سماجا فرماندهی اطلاعات

به: نزاجا، نداجا، نهاجا و سپاه 

طبق دستور فرمانده نیروهای عراقی در شرق بصره کلیه یگانهای عراقی مستقر دراین منطقه ازمجنون تا ابوالخصیب  آماده باش صد در صد درامدند.

 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: