مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آمار شهدا و مجروحین یگان های شرکت کننده درعملیات مرصاد

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
60496
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

9
مرداد
1367
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

در سند حاضر، آمار شهدا و مجروحین عملیات مرصاد یگان های مختلف  از تاریخ 1367/5/3 الی 1367/5/8 اعلام شده است.

عملیات مرصاد، در حقیقت یک پاتک فعال، بر ضد نیروی مهاجم بود. در این عملیات که بدون برنامه ریزی قبلی انجام گرفت، تعداد شهدا نسبت به سایر نبردها بالاتر بود. اما تعداد تلفات انسانی نیروی مهاجم دشمن ( منافقین) به هزاران تن رسید.

تصاویر مرتبط: