مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آمار نوبه ای شهداء و مجروحین عملیات والفجر 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
12396
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

28
بهمن
1364
تعداد: 
6 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

فرم آماری شهداء و مجروحین قرارگاه های :

1- قرارگاه کربلا شامل یگان های: (25کربلا-7ولیعصر-17 علی بن ابیطالب - 31 عاشورا-27 حضرت رسول (ص)- 5 نصر-42 قدر-44 قمربنی هاشم- توپخانه 63 خاتم و ستاد قرارگاه خاتم)

2- قرارگاه نوح شامل یگان های: (41 ثارالله-19 فجر-33 المهدی- ناوتیپ 14 کوثر- تی الهادی- 42 یونس- ناوتیپ 12 امیرالمومنین- گردان زرهی38 ذوالفقار و ستاد اجرایی قرارگاه نوح)

3- قرارگاه نجف شامل یگان های: (21 امام رضا -10 سیدالشهداء - 15 امام حسن(ع)-32 انصارالحسین و ستاد اجرایی قرارگاه نجف)

درمجموع کل شهدا(1813نفر) و کل مجروحین (1613نفر) از اول عملیات تا تاریخ تنظیم این سند می باشد.

براساس اطلاعات تکمیلی در روزهای آینده، تعداد آمار و شهدا و مجروحین در روزهای مورد گزارش افزایش داشته است که درسند دیگری (اینجا کلیک کنید) اشاره شده است.

در این فرم آماری به علت عدم استفاده از رایانه و محاسبات دستی خطاهایی در جمع ستونها و ردیف ها مشاهده می شود همچنین تیپ 32 انصارالحسین اشتباهی 31 انصارالحسین نوشته شده است.

این سند در زمان جنگ، دارای طبقه بندی سری بوده و در حال حاضر فاقد طبقه بندی می باشد.

انتشار اسناد واقعی در خصوص آمار خسارات نیروی انسانی خودی، می تواند از انتشار اخبار و شایعات دروغین جلوگیری کند.

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: