مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ارسال تجهیزات نظامی به عراق درحین عملیات خیبر از سوی اردن

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
68445
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

24
اسفند
1362
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

کشورهای عربی با ارسال کمک های مالی و نظامی و تسلیحاتی به عراق درجریان جنگ تحمیلی از رژیم بعثی عراق پشتیبانی می کردند که یکی از کشورهای حامی عراق اردن بود که در حین عملیات خیبر در مورخه 24 بهمن 1362 تعداد 20 دستگاه تریلر حامل مهمات برای عراق ارسال کرده  و بلافاصله  به مناطق درگیری فرستاده شده است.

متن سند: 

ارسال تجهیزات نظامی به عراق درحین عملیات خیبر از سوی اردن

تصاویر مرتبط: 
اماکن: