مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ارسال رمز و زمان عملیات نصر4

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
28430
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

30
خرداد
1366
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

فرمانده نیروی زمینی سپاه (علی شمخانی) یک روز مانده به عملیات نصر4 رمز و زمان آغاز عملیات را به یگانهای شرکت کننده در عملیات ارسال می نماید.این سند نشان دهنده سازمان رزم اولیه در عملیات نصر 4 است.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند : 
اسامی: