مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسامی یگان های شرکت کننده در عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
6831
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

2
فروردین
1361
تعداد: 
1 برگ
چکیده: 

اسامی بعضی از یگان های شرکت کننده در عملیات فتح المبین

متن سند: 

1

تصاویر مرتبط: 
اخبار مرتبط