مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 شهریور؛

 

پیغام خطا

فیلد What code is in the image? اجباری است.
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسامی یگان های شرکت کننده در عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
6831
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

2
فروردین
1361
تعداد: 
1 برگ
چکیده: 

اسامی بعضی از یگان های شرکت کننده در عملیات فتح المبین

متن سند: 

1

تصاویر مرتبط: 
اخبار مرتبط

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.