مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

استعفای احمد متوسلیان از فرماندهی تیپ 27 حضرت رسول (ص)

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7246
نوع سند: 
دستخط
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

7
اردیبهشت
1361
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

درحالی که  سه روز به عملیات بزرگ بیت المقدس  ( آزادسازی خرمشهر) باقی مانده بود، برادر احمد متوسلیان فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله (ص) طی نامه ای خطاب به فرماندهی قرارگاه نصر(حسن باقری) استعفای خود را از فرماندهی تیپ اعلام می کند.

وی علت این تصمیم را "نا عدالتی" و "عدم کارآیی" ذکرمی نماید.

این استعفا پذیرفته نمی شود و حسن باقری فرمانده قرارگاه نصر طی نامه ای به بر شایستگی و کارآیی او تاکید نموده، ایشان را به تحمل فشارها در راه خدا دعوت می کند.

 

متن سند: 

از احمد متوسلیان

به ف - ق- نصر

بعلت ناعدالتی ها و عدم کارایی که بچشم می خورد و فشار زیادی از این بابت وارد می شود اینجانب قادر به انجام وظیفه در رده مسئولیت تیپ نمی باشم و حاضر هستم تحویل مقامات پیگیر در این رابطه بشوم

امضا (متوسلیان)

7/ 2/ 61

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند : 
اسناد مرتبط