مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 20 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

چاپلینک ثابت
نوع سند: 
سند مکتوب
چکیده: 

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

متن سند: 

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: