اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

چاپلینک ثابت
نوع سند: 
سند مکتوب
چکیده: 

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

متن سند: 

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 

روزشمار دفاع‌مقدس28 دى

روزشمار اسناد سازمان ملل28 دى