مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 شهریور؛

 

پیغام خطا

فیلد What code is in the image? اجباری است.
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

چاپلینک ثابت
نوع سند: 
سند مکتوب
چکیده: 

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

متن سند: 

اسناد بازجویی اسرای عراقی عملیات کربلای5

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.