مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اسناد بدست آمده از دشمن در عملیات محرم

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
118063
نوع سند: 
اسناد عراقی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

26
بهمن
1361
تعداد: 
6 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

این سند که در عملیات محرم از دشمن بدست آمده است، در بهمن ماه 1361 از طریق اطلاعات عملیات قرارگاه کربلا به یگانهای دیگر جهت بهره برداری و آگاهی لازم از تاکتیک های دشمن ،ارسال شده است.

در متن نامه ای که از اطلاعات عملیات قرارگاه کربلا به گیرندگان ارسال شده، آمده است:

امیدواریم مواردی که در این سندها ذکر شده است ما را بر آن دارد که برای حفظ اسرار مسلمین و دقت بیشتر برای بالابردن آگاهی های لازم از تاکتیک های دشمن و برداشتهای او از حرکات ما ... کوشش شود تا نقاط ضعف و قوت نیروهای خودی و دشمن بعثی را در نظر گرفته و در این موارد برای مسئولین یگانهای زیر امر خود جلسات توجیهی قرار دهیم تا به یاری خداوندمتعال ضربات خود را به گونه ای بر دشمن بعثی وارد آوریم که مجال تفکر نداشته باشد...

سند در پنج برگ ترجمه شده، و حاوی اطلاعاتی است که نشان می دهد دشمن با مشاهده و تحلیل از رفتار نیروهای خودی، به یگانهای تحت امر خود نسبت به انجام عملیات بعدی هشدار داده است.

تصاویر مرتبط: