مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 اردیبهشت؛

 

پیغام خطا

فیلد What code is in the image? اجباری است.
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تجاوزات عراق قبل از جنگ (قصرشیرین - استان کرمانشاه)

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
277061
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

22
تیر
1359
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

گزارش از مرزبانی قصرشیرین به دایره عملیات ژاندارمری جمهوری اسلامی رکن 2 درمورد حملات توپخانه ای نیروهای عراقی به پاسگاه‌های مرزی در تاریخ 22 تیرماه  1359 که منجر به تخریب پاسگاه مرزی حیدرآباد و دکل بیسیم گردیده است.

متن سند: 

 

از: مرزبانی قصرشیرین

به: دایره عملیات ژاندارمری جمهوری اسلامی- رکن دوم  رونوشت رکن دوم ژاجا- رونوشت: ف -ه-ر3- جهت استحضار

 

گزارش گروهان خان‌لیلی حاکیست در ساعت 1400 یوم جاری نیروهای عراقی مستقر در نوار مرز مقابل پاسگاه های خان لیلی با آتش توپخانه پاسگاه های آن گروهان را زیر شلیک توپ قرار داده که ساختمان اصلی پاسگاه حیدرآباد تخریب و دامنه تیراندازی بمرکز گروهان کشیده شده که دکل بیسیم گروهان تخریب و نتیجتا ارتباط گروهان با مرکز هنگ و پاسگاه های تابعه قطع گردیده است و یکنفر از جوانمردان جمعی پاسگاه حیدرآباد زخمی که به بیمارستان قصر شیرین انتقال داده شده است گروهان مذکور اضافه مینماید که پاسگاه حیدرآباد بطور کلی تامین جانی ندارد و از نظر خواربار و آذوقه سخت در مضیقه میباشد و بمرکز گروهان هم بعلت تیراندازی های شدید امکان توقف بسیارخطرناک بود و تقاضای اعزام چادرگروهی و جیره جنگی  اکیپ مهندسی جهت حفر سنگر را نموده و اضافه گردیده که از وضعیت سایر پاسگاه بعلت قطع ارتباط اطلاعی در دست نیست مراتب جهت استحضار و هرگونه اوامرمقتضی بعرض میرسد.

شماره 1 سیار- 59/4/22 از مرزبانی قصرشیرین ستوان مهدی آبادی

تصاویر مرتبط: 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.