مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اعطای لباس پاسداران به بسیجیان درمیلاد مسعود حضرت ابا عبدالله الحسین

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
492217
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

9
فروردین
1366
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیومرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

همزمان با میلاد مسعود حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار، برادران مشمول و بسیجی که دریگانهای رزم مسئولیت های گردان، گروهان، دسته، واحد و قسمت را عهده دار بودند ملبس به لباس مقدس پاسداری شدند.این نامه از فرماندهی نیروی زمینی (علی شمخانی ) به کلیه یگانها صادر شده است

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: