مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اقدامات رزمندگان جهت گشودن خط دشمن درعملیات خیبر

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
21246
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

11
اسفند
1362
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

اقدام رزمندگان لشکر14 امام حسین (ع) و 27 حضرت رسول (ص) برای شکستن خط دشمن در منطقه طلائیه قدیم و گرفتن پل غزیله در مورخه 10 بهمن ماه 1362.

متن سند: 

اقدامات رزمندگان لشکر14 امام حسین (ع) و 27 حضرت رسول (ص) جهت گشودن خط دشمن درعملیات خیبر

تصاویر مرتبط: