مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اقدامات و تحولات در جزیره مجنون، یک هفته مانده به عملیات والفجر 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
12015
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

12
بهمن
1364
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

گزارش وضعیت نیروها و فعالیت یگانها در مورخه 64/10/26 لغایت 64/11/12 و آزاد سازی لشکر17 علی ابن ابیطالب ازمنطقه پدافندی و تحویل خط آن به لشکر 92 زرهی اشاره شده است.این گزارش مربوط به یک هفته قبل از شروع عملیات والفجر 8 می باشد.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: