مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تحرکات دشمن در منطقه شلمچه بعد ازعملیات کربلای 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
28393
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

24
خرداد
1366
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

ارسال تحرکات دشمن در منطقه شلمچه بعد ازعملیات کربلای 8 که ازسوی معاونت اطلاعات قرارگاه کربلا( غلامرضا محرابی) تهیه شده است.

متن سند: 

تحرکات دشمن در منطقه شلمچه بعد ازعملیات کربلای 8

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: