مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تحلیل عملیات محرم از طرف سرهنگ عراقی که به اسارت درآمده است

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
112512
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

3
شهریور
1362
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

تحلیل عملیات محرم از زبان سرهنگ داوود، فرمانده گردان 2 تیپ 96:

(1)- عملیات محرم عملیات خوبی بود از نظر اینکه توانست نیروهای موجود در منطقه را از بین ببرد. اما از نظر گرفتن یک منطقه بعنوان منطقه اصلی و یا استراتژیکی کار عمده‌ای صورت نگرفته است، چون می‌بایست در مرحله اول شاهراه اصلی جادۀ عماره – بصره را گرفته و نیروهای عراقی را وادار به عقب نشینی بکند و در همین حال نیروهای عراقی مجبور می‌شدند که به شمال یا جنوب کشیده شده و جبهه مشرف به دجله را ترک نمایند.

(2)- هدف اصلی و دوم عملیات محرم تصرف شهر العماره است بنظر من نیروهای ایرانی در همان مرحله سوم می‌توانستند شهر عماره را بگیرند، به این دلیل واحدهایی که در خط اول جبهه بودند بکلی منهدم شده و قدرت جایگزین کردن نیرو از شرق بصره را نداشتند.

(3)- لازم به توضیح است که ایران می‌بایست مناطق احتمالی وقوع ضد حمله را پس از حمله زیر آتش خورد کننده خود قرار دهند در آنصورت با عدم توانایی انجام ضد حمله از طرف عراق و کشیدن یک یا چند تیپ از آن جبهه می‌توان به ضعف تمام جبهه شمال و جنوب اطمینان پیدا کرد.

(4)-  مسئله مهم و اصلی این است که نیروهای ایرانی مرتباً مرحله مهمی را که در عملیات‌ها دارند و به آن « تقطه پیروزی» می‌گویند ترک می‌کنند. برای مثال نیروهای ایرانی هنگام حمله خود موقعی که خط دفاعی دشمن را منهدم می‌کنند در همان خط مستقر می‌شوند و منطقه دیگری را به تصرف خود در نمی‌آورند که احیاناً دشمن بخواهد بار دیگر در عقب همان خط دفاعی را با همان اسلوب درست کند بعنوان مثال در عملیات شوش  ایران می‌توانست فکه را در همان اوایل بتصرف خود در آورد و اگر حوزه عملیات خود را گسترش می‌داد صدها تانگ را به غنیمت خود در می‌آورد ولی اینکار را نکرد.

2-«تأثیر انهدام نیرو در وضعیت موجود ارتش عراق»

الف: بنظر من نتایج عملیات‌های اخیر ایران اثرات بسیار بدی روی پرسنل ارتش عراق و حتی فرماندهان گذاشته است.

ب: خساراتی که ارتش عراق از نظر نیرو در حمله‌های  اخیر ایران داشته است و این تلفات را بواسطه فراخواندن سال‌های 1948 بپایین و فراخواندن این نوع جوان‌ها نمی‌توان جبران کرد زیرا تعداد آنها کمند.

ج: کمی سلاح‌ها و مهمات ممکن است از جانب کشورهای عربی و اروپایی جبران شود ولی چون کمبود نیرو وجود دارد و یا پرسنل پیر و سالخورده هستند نمی‌توانند بفوریت از آنها استفاده کنند.

د: این عملیات‌ها اثر مستقیم روی وضع سیاسی عراق دارد و در هر عملیاتی که عراق شکست بخورد باعث سستی نظام می‌شود به این دلیل که ایران همیشه قصد حمله دارد و از آن طرف عراق منتظر است که کی ایران حمله می‌کند و نمی‌داند که کِی و از کجا و با چه نیرویی می‌خواهد حمله را شروع کند ولی ارتش عراق قدرت حمله را ندارد حتی یک حمله کوچک.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: