مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 26 اسفند؛

 

روزشمار اسناد سازمان ملل27 اسفند

تدابیر فرماندهی قرارگاه کربلا برای یگانهای تحت امر

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
113347
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

9
تیر
1363
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

تدابیرفرماندهی قرارگاه کربلا برای یگانهای تحت امر

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: