مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 تیر؛

 

پیغام خطا

فیلد What code is in the image? اجباری است.
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تدابیر فرماندهی قرارگاه کربلا برای یگانهای تحت امر

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
113347
نوع سند: 
اسناد نظامی

تاریخ تهیه

9
تیر
1363
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

تدابیرفرماندهی قرارگاه کربلا برای یگانهای تحت امر

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.