مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ترتیب نیروی دشمن درعملیات والفجر 3

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
180764
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

10
شهریور
1362
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیومرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

براساس اخبار اکتسابی از اسرای عملیات والفجر3 ، به ترتیب نیروی دشمن اشاره شده است که براساس آن اطلاعات جامعی  از ساختار سازمان  یگان های عراقی به دست رزمندگان اسلام افتاده است

 

متن سند: 

"بسمه‌تعالی"

ترتیب نیروی دشمن بعثی مطابق اخبار اکتسابی از اسرای والفجر3:

قرارگاه  گد  1   تی  4 گارد مرزی  در زرباطیه است.

گر  2 گد 1   تی  4 گارد مرزی  در منطقه میمک مستقر است.

گر  1 گد 1   تی  4 گارد مرزی  در پاسگاه جدید مستقر است.

گر  2 گد 1   تی  4 گارد مرزی  در منطقه پاسگاه الجبل مستقر است.

گد  2 و 3        تی  4 گارد مرزی  در منطقه پاسگاه شهابی مستقر است.

قرارگاه  تی  420  پیاده            در بدره می‌باشد، فرمانده آن محمدعلی یونس سرهنگ 2 ستاد می‌باشد.

قرارگاه  ل   2   پیاده            در بدره می‌باشد.

قرارگاه  تی  417               در منطقه غزالی است.

تی  37   زرهی             در منطقه والفجر3 گسترش یافته است.

تی  506                   در قلعه آویزان می‌باشد.

3   گد  توپخانه      152، 130، 122 از بصره و عماره به بدره وارد شده‌اند.

تی  502  پیاده    در قلعه آویزان می‌باشد.

گر  46   مهندسی از گد 2 مهندسی صحرائی در قلعه آویزان

تی  424  پیاده در احتیاط تیپ‌های 502 و 506 می‌باشد.

یک گد تانک (احتمالاً از تی 37 زرهی) بین واحدهای 502 تقسیم شده است.

تی  505  پیاده در شرهانی می‌باشد.

تی  6   زرهی احتیاط تی 505 است.

تی  44   در شرهانی مستقر می‌باشد.

تی  48   پیاده به بصره رفته است (قبلاً در شرهانی بوده)

تی  18   پیاده در ذرباطیه مستقر و واحدهای آن مقابل دراجی گسترش یافته‌اند.

تی  4   گارد مرزی از پاسگاه آب زیادی تا باغسار گسترش یافته است.

تی  4   پیاده ل 2 در میمک است.

باقیمانده گردان‌های کماندوئی المثنی، بلال، مداول، شرجیل در بدره و زرباطیه هستند.

گد  8   شناسائی تابع ل 2 در حوالی تعان به‌طرف بدره مستقر است.

بنا به گزارش ستاد مرکزی سپاه

ل 20 زرهی عراق از سه تیپ به شرح زیر تشکیل شده است.

  1. تی الیرموک
  2. تی متشکل از مزدوران سودانی
  3. تی متشکل از نیروهای جیش‌الشعبی
تصاویر مرتبط: