مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ترتیب نیروی دشمن در حین عملیات کربلا 5

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
26165
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

5
بهمن
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

گزارش ترتیب نیروی دشمن :

لشکر 32 پیاده در شلحه مسئولیت تیپ های (2 پیاده -5پیاده - 430- 2کماندویی ) را دارد و تیپ 75 ،119 و 85 پیاده در منطقه شلحه صالحیه مسئولیت تشکلیل خط پدافندی  در امتداد کانال تغذیه را دارند.

موقعیت و مکان استقرار لشکرهای (5 مکانیزه ،11 پیاده ) و تیپ های (91،502،428،36،1،90،16،15) شرح داده شده است.

تیپ های 88،113  احتیاط سپاه سوم می باشند.

 

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: