مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

توضیح پنج مرحله عملیات رمضان بهمراه کالک

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
32054
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

8
مرداد
1361
تعداد: 
4 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

گزارش مراحل پنج گانه عملیات رمضان، به همراه کالک و توضیحات آن که از سوی فرماندهی قرارگاه کربلا به فرماندهی سپاه ارسال شده است.

متن سند: 

این سند در طرح و برنامه عملیات قرارگاه کربلا تهیه شده است و شامل مراحل پنجگانه عملیات با رمز و تاریخ هر مرحله از عملیات بوده و گزارش لحظه به لحظه عملیات را نشان می دهد.

برچسب محلی: 
تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: