مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

جلسه بررسی طرح مانور - مربوط به نبرد رمضان

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
119132
نوع سند: 
سند مکتوب
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

16
تیر
1361
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

جلسه بررسی طرح مانور عملیات رمضان 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: