مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

حمله شیمیایی وتحرکات هوایی دشمن درمنطقه باختران و سومار

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
76934
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

11
دی
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

تلکس سپاه ناحیه باختران (کرمانشاهان) به فرماندهی کلی سپاه و گزارش تحرکات و اقدامات هوایی دشمن شامل بمباران شیمیایی و بمباران اردوگاه مهاجرین جنگی و انجام عملیات شناسایی پروازی در روزهای 10 و 11 دیماه 1365 می باشد.

همچنین قرارگاه نجف نیز طی سند شماره (76929) گزارش حمله شیمیایی مزبور را ارسال نموده است.

تصاویر مرتبط: