مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 تیر؛

 

پیغام خطا

فیلد What code is in the image? اجباری است.
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

خودآزاری سربازان عراقی برای خروج از مناطق جنگی

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
168372
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
عربی

تاریخ تهیه

18
مهر
1363
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

درسند عراقی که  بکلی سری و شخصی می باشد و از طرف "مدیریت بهداری نیروی دریایی و پدافند ساحلی" عراق به گردان ٧ ساحلی ارسال شده است، به مورد بی سابقه ای از خود آزاری توسط سربازان عراقی اشاره شده است که در آن برای رهایی از مناطق عملیاتی اقدام به تزریق نفت سفید به بافت های نرم دست و پا می نمایند.

متن سند: 

به: گد 7 ساحلی

موضوع: خود آزاری بوسیله نفت سفید

متن نامه سری و شخصی مدیریت بهداری شماره  ش9/ق21/2/ 16715 مورخه 1363/7/18 که به مدیریت امور اداری و لجستیک و این مدیریت ارسال گردیده به شرح زیر می باشد.

 

سرتیپ پزشک ناهد کامل سامی

مدیربهداری نیروی دریائی و پدافند ساحلی

 

نامه سری و شخصی بهداری سپاه یکم شماره 308 مورخه 1363/7/18

پدیده خود آزاری با استفاده از نفت سفید در تعدادی از رزمندگان مشاهده گردیده است این ماده به داخل بافتهای نرم دست و پاها تزریق شده و باعث ایجاد واکنشهای شدید شیمیایی می گردد. عوارض آسیب دیدگی این شیوه خودآزاری که شیوه ای است بی سابقه، بدین شرح می باشد: سرخی شدید محل تزریق شده، ورم محل تزریق شده، تاول زدن پوست همراه با از بین رفتن بافتها، خارج شدن چرک از عضو تزریق شده، افزایش درجه حرارت، سستی (بی حالی) و استفراغ. عوارض مزبور تا حدی شبیه به عوارض گزیدگی عقرب یا مار بوده ولی شدت آن بیشتر است.

 

اقداماتی که باید به هنگام برخورد با اینگونه حالتها اتخاذ شود:

الف - با این حالت همانند "آسیب دیدگی مظنون"، براساس دستورالعملهای بخشنامه [ابلاغ شده] طی نامة بکلی سری ١١/ ١٩٢ مورخ ٢۶ اکتبر ٨٣ ( ۴/ ٨/ ۶٢ ) و نامة بکلی سری و شخصی ١۵٧٢٧ مورخ ٢ اکتبر ٨٣ ( ١٠ / ٧/ ۶٢ ) این بهداری، برخورد می گردد. (گزارش به یگانهای مربوطه، پرکردن فرم آسیب دیدگی فوری و فرم آسیب دیدگی‌های مظنون، اقدامات ضروری پزشکی، فرستادن آسیب دیده همراه با فرمهای مزبور به شعبة پزشک قانونی مستقر در بیمارستان نظامی الرشید به منظور تهیة گزارش پزشک قانونی، و سپس بازگرداندن به بیمارستان قبلی جهت اتمام درمان، و پس از آن، انتقال دادن وی به یگان مربوطه برای تکمیل اقدام قانونی لازم)

 

ب - کلیة حالتها باید توسط روانپزشک بررسی شوند.

ج - گزارش کلیة حالتها به بهداری که این گزارش باید شامل موارد زیر باشد: درجه، نام، یگان، تاریخ آسیب دیدگی و تاریخ ورود به بیمارستان.

 

به منظور ثبت اینگونه حالتها لازم است گزارش یاد شده علاوه بر مشخصات فوق، متضمن نکات زیر باشد:

اول - تشریح وضعیت شخص آسیب دیده.

دوم - اقدامات پزشکی انجام شده.

سوم - عکس یا اسلاید از هر حالت.

چهارم - گزارش روانپزشکی در مورد هر حالت

 

 سرلشکر پزشک راجی عباس الصالح

مدیریت بهداری

 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اخبار مرتبط

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.