مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دستورالعمل مشترک ارتش و سپاه برای جمع آوری غنایم

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7283
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

9
اردیبهشت
1361
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

در سند حاضر یک روز قبل از عملیات بیت المقدس به تیپ ها و نیروهای پشتیبانی دستورالعمل جمع آوری غنایم ابلاغ می گردد. در متن این سند امده است که نحوه تقسیم غنایم پس از پایان عملیات با نظر قرارگاه مرکزی کربلا می باشد.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: