مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

زنده به گور کردن مجروحین ایرانی توسط عراق

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
84535
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

2
خرداد
1367
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

در تلکسی که معاونت اطلاعات سپاه چهارم بعثت به معاونت اطلاعات نیروی زمینی سپاه ارسال داشته؛ آمده است که طی درگیری های اخیر نیروهای خودی با دشمن در منطقه فاو، رژیم عراق جنازه های ایرانی را به صورت گروهی خاک کرده وزخمی ها را زنده زنده در گودال ها انداخته و روی آنان با بولدوزر خاک ریخته است.

در ارزیابی این خبر آمده است: (به احتمال قوی صحت دارد)

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: