مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سازمان رزم تیپ عاشورا طریق القدس

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
91310
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

آذر
1360
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

سازمان رزم تیپ یکم عاشورا در عملیات طریق القدس

متن سند: 

سپاه پاسداران با تکیه بر تجربه موفق حضور نیروهای خود در نبردهای کوچک و نهایتا در عملیات شکست حصر آبادان، تصمیم می گیرد نیروهای خود را در قالب تیپ های عملیاتی سازماندهی کند. به همین جهت  نزدیک عملیات «طریق‌القدس»، سه تیپ تشکیل شد که تیپ 1 عاشورا به فرماندهی محمدعلی(عزیز) جعفری با استفاده از گروهی از نیروهای آذربایجان در منطقه‌ «بستان» و «سوسنگرد» راه‌اندازی شد. به تدریج، سازمان های رزمی سپاه با کسب تجارب بیشتر و جذب نیروی بیشتر توسعه یافتند. پیش از عملیات «محرم» و همزمان با گسترش و توسعه‌ سازمان رزم سپاه، تیپ عاشورا به لشکر 31 عاشورا ارتقا پیدا کرد و تا پایان جنگ در عملیات‌های بسیاری حضور داشت.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: