مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح اولیه عملیات کربلا 2

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
15364
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

8
شهریور
1365
تعداد: 
7 برگ
محل نگهداری: 
آرشیومرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

فرماندهان تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری از رکود جبهه‌ها  و تا آماده شدن عملیات بزرگ  چند عملیات را در دستور کار قرار دهند که عملیات کربلای 2 یکی ازآنها بود

قرارگاه حمزه سیدالشهداء در تاریخ 65/6/8 دستورعملیاتی شماره یک را برای عملیاتی که کربلا 2 نام گرفت صادر کرده طی آن دستورات لازم را به هریگان برای نیل به ماموریت خود داده شده و این دستور عملیاتی با طبقه بندی بکلی سری دو روز قبل از عملیات صادر شده و درآن به کلیه یگانها دستور تجهیز به ادوات مقابله با حملات  ش.م.ه داده شده است.

درصفحه چهارم سند علائم اختصاری ذیل آمده است: ع.ک (عملیات کلی)  و    ع.ک.ت (عملیات کلی تقویت)

لازم به ذکر است که درسند فوق از تیپ 12 قائم با نام 11 قائم یاد شده است.

 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند : 
اماکن: