مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح تجدید نظر شماره 2 قرارگاه کربلا در عملیات والفجر1

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
19108
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

18
فروردین
1362
تعداد: 
8 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

 این سند حاوی 43 صفحه به انضمام 3 برگ کالک طرح تجدید نظرشده شماره 2 حمزه سیدالشهدا می باشد که 8 صفحه از آن منتشرشده است که به امضاء سرهنگ ستاد بهروز سلیمانجاه و شهید احمد کاظمی رسیده است و سازمان رزم عملیات والفجر1 به شرح زیر تعیین شده :

قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) برای انجام این عملیات دو قرارگاه عملیاتی را تحت امر خود قرار داد:

الف- قرارگاه عملیاتی نجف؛ 

نجف 1، شامل: لشکر 31 عاشورا (15 گردان پیاده) و تیپ 55 هوابرد (چهار گردان)؛

نجف 2، شامل: لشکر 27 محمد رسول‌الله (15 گردان پیاده) و تیپ 84 خرم‌آباد (چهار گردان)؛

نجف 3، شامل: لشکر 5 نصر (15 گردان پیاده) و تیپ 58 ذوالفقار (پنج گردان)؛

 نجف 4 (به عنوان احتیاط) شامل: تیپ مستقل 10 سیدالشهدا (پنج گردان پیاده) و تیپ 37 زرهی (دو گردان تانک و یک گروهان مکانیزه)؛

یگان‌های توپخانه، شامل: شش گردان از ارتش و دو گردان از سپاه.

ب- قرارگاه عملیاتی کربلا:

کربلا 1، شامل: لشکر 41 ثارالله (شش گردان پیاده) و تیپ 1 لشکر 21 حمزه (چهار گردان پیاده و یک گردان (-) تانک)؛

کربلا 2، شامل: لشکر 7 ولی‌عصر (پنج گردان پیاده) و تیپ 2 لشکر 21 حمزه (سه گردان پیاده و یک گروهان تانک)؛

کربلا 3، شامل: تیپ 33 المهدی (پنج گردان پیاده) و تیپ 3 لشکر 21 حمزه (سه گردان پیاده و دو گروهان تانک)؛

کربلا 4، شامل: لشکر 14 امام حسین (هشت گردان پیاده و دو گردان تانک) و تیپ 2 لشکر 77 خراسان (چهار گردان پیاده و یک گروهان تانک)؛

کربلا 5، شامل: لشکر8نجف‌اشرف(9گردان‌پیاده) و لشکر(-) 19فجر (هفت‌گردان‌پیاده و 1 گردان تانک)؛

تیپ 4 زرهی لشکر 21 حمزه (دو گردان مکانیزه و سه گردان تانک و دو گردان ژاندارمری) و یک گروهان از سپاه (به عنوان احتیاط) و تیپ 1 لشکر 17 علی‌ابن‌ابیطالب (سه گردان پیاده)؛

یگان‌های توپخانه، شامل: هشت گردان از ارتش و دو گردان از سپاه

 

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: