مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طرح عملیاتی نصرت -مربوط به اسناد بیت المقدس

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7210
نوع سند: 
سند مکتوب
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

5
اردیبهشت
1361
تعداد: 
3 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

طرح عملیاتی نصرت -مربوط به اسناد بیت المقدس

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: