مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

علت عقب نشینی از نونی شکل در غرب نهرجاسم

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
26085
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

2
بهمن
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

این سند یاد داشتی است از طرح و عملیات قرارگاه کربلا مربوط به عملیات نا موفق در65/11/2 بر روی یکی از مواضع نونی شکل در غرب نهرجاسم و بیان علت عقب نشینی از آن، پس از تصرف اولیه.برای مشاهده کالک نونی شکل به اینجا کلیک کنید.

متن سند: 

امشب قرارشد که لشکر19 و لشکر14 طی انجام عملیات محدودی نون سوم واقع در غرب نهر جاسم و چهارراه آسفالته مقابل آن را تصرف نمایند که این عملیات در ساعت 10 شب با یک ساعت تاخیر آغاز شد، طی این عملیات لشکر 14 توانست با بهره جویی از دو گروهان خویش چهار راه آسفالته را به تصرف خویش درآورد ولی به علت ناموفق بودن لشکر19 در تصرف نون سوم هر دو لشکر مجبور به عقب نشینی به مواضع قبلی خویش گردیدند، هم اکنون نون سوم و چهار راه آسفالته در اختیار دشمن می باشد.

والسلام.

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: