مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فرماندهی مشترک ارتش وسپاه درعملیات بیت المقدس

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
7286
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

9
اردیبهشت
1361
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

طی ابلاغ ازطرف فرماندهی مشترک قرارگاه نصر، نحوه ادغام یگان های سپاه وارتش و مسئولیت شبکه مخابرات ، محوربندی عملیات و چگونگی اعمال فرماندهی اعلام شد.

متن سند: 

این سند از طرف قرارگاه تاکتیکی نصر(ر3) برای فرماندهی مشترک درعملیات بیت المقدس به یگانهای ارتش وسپاه با امضای مشترک حسن باقری و سرهنگ حسنی سعدی  ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: