مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

متن جلسه فرماندهان بعد از عملیات رمضان

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
6800
نوع سند: 
پیاده شده نوار

تاریخ تهیه

10
مرداد
1361
چکیده: 

پیاده شده نوارهای 6800 تا 6807

متن جلسه فرماندهان پس از عملیات رمضان در قرارگاه کربلا

 

این متن در روزشمار دهم مرداد 61 به چاپ رسیده است که فایل پی دی اف آن به ضمیمه منتشر می شود

فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 
اخبار مرتبط