مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نیاز شدید قرارگاه خاتم(ص) به نیروی بسیجی

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
74981
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

20
دی
1364
تعداد: 
2 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

درخواست تامین نیروی بسیجی از قرارگاه خاتم به برخی رده های تابعه

متن سند: 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

به: مناطق نوح – ثامن‌الائمه سپاه‌های شمال و جنوب

از: فرماندهی کل

 سلام علیکم؛

با توجه به نیاز شدید قرارگاه خاتم در رابطه با ماموریتی خاص به نیروی بسیجی لازم است قبل از تاریخ 23 /10 /64 هر یک از مناطق نوح، نجف و ثامن الائمه با استفاده از نواحی خود هزار نفر و هر یک از مناطق یگان‌ها مربوطه به مناطق مذکور 190 نفر نیروی بسیجی تحویل قرارگاه خاتم نمایند. توضیح اینکه اولا- نظر به فوریت امر تاخیر در اجرای آن موجب خسارات شدید خواهد شد. ثانیا- نیروی بسیجی کافی است و نیاز به سازماندهی آنها نمی‌باشد.

رونوشت:

  1. رییس ستاد مرکزی سپاه؛ جهت اطلاع و پی‌گیری شدید
  2. واحد بسیج ستاد مرکزی سپاه؛ جهت اطلاع و پی‌گیری شدید
  3. قرارگاه مقدم سپاه شمال در جنوب، جهت اطلاع و پی‌گیری از یگان‌های مربوطه (برادر جعفری)
  4. یگان‌های مناطق نجف، نوح و ثامن الائمه جهت اقدام به لشکرهای نصر – امام رضا – فجر – المهدی – الغدیر./

 

امضاء

رضایی

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند : 
اخبار مرتبط