مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

پیام فرماندهی کل سپاه قبل از عملیات کربلای 5

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
280517
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

18
دی
1365
تعداد: 
4 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

فرماندهی نیروی زمینی برادرعلی شمخانی پیام فرماندهی محترم کل سپاه را جهت رعایت دقیق مفاد آن ارسال کرده است.

پیام: رزمندگان عزیز اسلام مگر عاشورا افتخاری بر جبین جوانمردان و مجاهدین فی سبیل الله نیست و و مگر فخر بزرگ اسلام ومسلمین نبوده، مگر طراوت ونشاط مبارزین مسلمان و عدم احساس خستگی در پرتو شعاع های عاشورا حاصل نشده؟ پس برادران و همرزمان باکری، باقری و بقائی ،منتظر چه هستیم و....

متن سند: 

ارسال پیام فرماندهی محترم کل سپاه  توسط فرماندهی نیروی زمینی برادرعلی شمخانی برای رزمندگان  یک روز قبل از آغاز عملیات کربلای 5

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: