مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

پیگیری فوری فعالیتهای مهندسی و پشتیبانی در آخرین ساعات باقیمانده به عملیات والفجر 8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
12169
نوع سند: 
دستخط
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

19
بهمن
1364
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

این سند، یک روز قبل از شروع عملیات والفجر8 می باشد که فرماندهی کل سپاه بر انجام سریعتر برخی اقدامات باقیمانده مهندسی و پشتیبانی برای تسریع عملیات به آقای شمخانی  تاکید نموده است.

متن سند: 

برادر شمخانی

موارد زیر را سریع پی‌گیری کنید:

  1. نصب پل دوبه‌ای در اولویت اول سه کیلومتر جنوب و یا شمال پل چوئبده در اولویت  دوم ابوشانک بدیهی است که از امشب اگر این کار شروع نشود و تا شب عملیات عملیاتی نشود بدلیل بسته شدن جاده خسروآباد به توسط آتش و احتمال بمباران تنها پل بهمن‌شیر – عقبه نیروهای ما بسته می‌شود و ضمناً از مهندسی توضیح بخواهید که چرا سرگردان شده‌اند؟ جاده وحدت هم هنوز آماده نشده که بایستی تا 48 ساعت آینده آماده وکلیة ترددها از آنجا انجام گیرد.
  2. دژبانی بایستی جاده خسرو‌آباد آبادان را شب عملیات از ساعت 11 شب به بعد ببندد و جلوی هرگونه ترددی را بگیرد و گرنه تلفات سنگینی خواهد بود با تابلوهای راهنمایی جاده‌های مجاز را علامت‌گذاری کنند که بعد از بسته شدن ماشین‌ها گم نکنند.
  3. مخابرات و تلفن‌ها هنوز وصل نشده هر کاری از دستتان برمی‌آید انجام دهید.
  4. فکر بازسازی  لشکرها را برای ادامه عملیات بدهید.

امضاء رضایی

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
شخص اصلی مرتبط با این سند : 
اماکن: