کالک فلش پاتک دشمن درعملیات حسین بن علی(ع)

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
10348
نوع سند: 
سند مکتوب

تاریخ تهیه

28
شهریور
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

فلش پاتک دشمن درعملیات حسین بن علی(ع)

متن سند: 

نام کالک: فلش پاتک دشمن درعملیات حسین بن علی(ع)

نام منطقه: عمومی میمک

تهیه کننده: مرکز اسناد دفاع مقدس

مقیاس:1/250000

فلش پاتک دشمن و خط خودی ودشمن قبل و بعد از عملیات

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 

روزشمار دفاع‌مقدس30 شهريور

روزشمار اسناد سازمان ملل30 شهريور