مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

کالک مسیر حرکت شناورهای خودی در عملیات کربلا3

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
5864
نوع سند: 
سند مکتوب
زبان: 
فارسی
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

کالک عملیاتی کربلای سه

متن سند: 

مسیر رفت و برگشت  شناورهای خودی در شب عملیات کربلای3 و نقطه رهایی شناورها پل کوثر می‌باشد.

یگان: قرارگاه نوح 

تهیه کننده: ناو تیپ 14 کوثر

نام منطقه: دهانه اروند رود

مقیاس: 1/100000

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: 

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

روزشمار دفاع‌مقدس01 اسفند

روزشمار اسناد سازمان ملل01 اسفند