مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک نمای اسکله العمیه

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
651
نوع سند: 
سند مکتوب

تاریخ تهیه

16
شهریور
1365
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
چکیده: 

نمای اسکله العمیه در عملیات کربلای 3

متن سند: 

کالک نمای اسکله العمیه در عملیات کربلای 3

منطقه: خلیج فارس

عملیات: کربلای سه

یگان: قرارگاه نوح

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: