مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش اطلاعات عملیات قرارگاه نجف از عملیات والفجر3

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
19798
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

9
مرداد
1362
تعداد: 
4 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

اطلاعات عملیات قرارگاه نجف طی گزارش به  قرارگاه خاتم (ص) نتایج و دستاوردهای و نحوه اجرای عملیات والفجر3 را اعلام نموده است و درآن به استعداد دشمن درمناطق عملیاتی اشاره شده است.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 
اسامی: