مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش بهداری رزمی قرارگاه نجف در عملیات والفجر3

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
19961
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

1
شهریور
1362
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیومرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

واحد بهداری سپاه پاسداران به طور تدریجی و در گذرگاه جنگ شکل گرفته و آبدیده شده است  با شروع جنگ و حضور سپاه به عنوان استوانه دفاعی کشور، هر کجا خط دفاع از تجاوز دشمن توسط سپاه پاسداران شکل می‌گرفت کمی عقب‌تر از خط، با وجود مشقت‌ها و کمبودهایی که وجود داشت، واحد بهداری نیز تشکیل شده و به مداوای مجروحین جنگ می‌پرداخت این سند نمونه ای از گزارش بهداری رزمی قرارگاه نجف اشرف در عملیات والفجر 3 می باشد. این سند در یک برگ، به صورت دست نویس، گزارشی آمارگونه از اقدامات بهداری رزمی را در این عملیات بیان می کند. بر اساس آن چه در مقدمه گزارش آمده است، یک گزارش تحلیلی از نواقص و مشکلات هم ضمیمه این سند بوده است که به دست ما نرسیده است.

متن سند: 

از: بهداری زرهی .ق.ن

به فرماندهی قرارگاه نجف

موضوع گزارش بهداری رزمی در عملیات والفجر 3

موضع بهداری در عملیات والفجر 3 به‌طور مشروح در ذیل این عریضه مفروض می‌داریم، ضمناً در این گزارش وضع بهداری سنگرها و تیپ‌ها و بیمارستان‌های شهر و ایستگاه تخلیه و وضع بهداری خود قرارگاه‌ها و مشکلات و نواقص زیادی که در رابطه با قبل از عملیات و بعد از عملیات، در حین عملیات بیش ..در ذیل این عریضه معروض می‌گردد–

 

  1. تعداد کل مجروحین تخلیه‌شده از محورهای ایلام 3143 نفر
  2. مجموع مجروحین ارتش 300 نفر که 7 نفر آن نیروی هوائی بودند
  3. کل اعمال جراحی‌شده در بیمارستان ایلام (شکمی ارتوپدی چشم 530 نفر بوده است)
  4. کل اعمال انجام‌شده در بیمارستان صحرائی 52 عمل (شکمی عروقی- ارتوپدی- چستیوپ بوده است)

- تعداد اطاق‌های عمل کل منطقه موجودی 12 اطاق (بیمارستان امام خمینی 4 اطاق عمل) بیمارستان طالقانی یک عدد پلی کلینیک یک عدد اورژانس 2 عدد اطاق عمل بوده است (بیمارستان شهید بروجردی چهار اطاق عمل)

- کل مجروحین ضربه‌مغزی 27 نفر

- تعداد شهدا داخل بیمارستان‌ها 12 نفر

مجروحین روی مین رفته در محور ایلام نداشتیم ولی در بین شهدا بوده است

60% مجروحین (موجی و سرپایی و تصادفی) 20% مجروحین (ارتوپدی – شکستگی دست‌وپا) و 20% شکمی بوده است

  • تعداد مجروحین عراقی 93 نفر بود
  • تعداد تلفات عراقی در داخل بیمارستان 3 نفر
  • تعداد اعمال انجام‌شده در داخل هر بیمارستان به شرح ذیل می‌باشد ( 1- امام خمینی 223 نفر شکمی ارتوپدی چستیوپ بوده است)
  • مجروحین تخلیه‌شده به نقاهتگاه ایلام (1400 نفر) تعداد مجروحین تخلیه‌شده به نقاهتگاه اسلام‌آباد غرب 1200 بوده است
  • مجروحین برگشته به واحدهاشان 313 نفر بوده است

(به امید زیارت کربلا و نجف و طول عمر امام) مسئول بهداری رزمی نجف اشرف

تصاویر مرتبط: