مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش روزانه شماره 13 عملیات والفجر8

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
12498
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

3
اسفند
1364
تعداد: 
1 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد
چکیده: 

این سند سیزدهمین گزارش روزانه اطلاعات در زمان انجام عملیات والفجر8 می باشد که این گزارش براساس دستورالعمل صادره ( اینجا کلیک کنید) تهیه شده است.

متن سند: 

بسمه تعالی

گزارش شماره 13 عملیات والفجر8

از 2200 - 112/2  الی 2200 - 64/12/3

دشمن بعثی در ادامه پاتکهای خود امروز ساعت 4 صبح با یک یگان که هویت آن نامعلوم است، در محور لشکر7 ولیعصر(ص) همراه با اجرای آتش شدید اقدام به پاتک نمود که با مقاومت شدید رزمندگان اسلام روبرو شد و پس از بجا گذاشتن حدود 150 کشته مجبور به عقب نشینی شد.

همچنین درمحور ام القصر با تیپ 419 به کمک تیپ 428 از روی جاده ام القصر و سیلبند غربی کارخانه اقدام به پاتک نمود که از صبح تا عصر ادامه داشت که با دادن حدود 500 کشته و 10 نفر اسیر مجبور به عقب نشینی شد.

یک یگان دشمن هم از سیلبند دوم(جنوبی) کارخانه اقدام به پیشروی با هدف گرفتن قرارگاه لشکر26 مستقر در کارخانه نمک نمود که درگرفتن قرارگاه لشکر ناکام بود. پیشروی دشمن در این محور تا بعد از دو سه راهی منشعب از سیلبند دوم کارخانه متوقف شد ، تلفات دشمن حدود 100 نفر بوده است.

درطول امروز همچنان بمباران راه های تدارکاتی توسط هواپیماهای دشمن و آلوده کردن هوای منطقه با گازهای شیمیایی همچنان ادامه داشته.

تلفات دشمن:

دشمن درمجموع حدود 1000 نفر کشته و زخمی در طول امروز داشته

تقویتهای منطقه:

تقویتهای جدید دشمن در منطقه لشکر17 و تیپ 109 می باشد.

پیش بینی اوضاع 24 ساعت آینده:

پیش بینی می شود دشمن همچنان به قطع خطوط تدارکاتی و ارتباطی ما ادامه داده.

تصاویر مرتبط: 
فایل همراه: 
جبهه های نبرد: 
اماکن: