مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 بهمن؛

 

گزارش سمینار فرمانده هان مناطق ده گانه در سال1360

چاپلینک ثابت
شماره سند: 
208911
نوع سند: 
اسناد نظامی
زبان: 
فارسی

تاریخ تهیه

1
آذر
1360
تعداد: 
12 برگ
محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
چکیده: 

سمینار فرماندهان مناطق ده گانه سپاه که در تاریخ 1360/9/1 در تهران برگزار شد و فرمانده هان گزارش ماموریتهای خود را اعلام کردند و سخنان محسن رضایی که با رحیم صفوی خدمت امام خمینی (ره) رفته بودند و طرحهای عملیاتی را مطرح کرده بودند و امام فرموده بودند:هی شما می گویید طرح پس عمل کو؟

متن سند: 

این سمینار با شرکت مسئولین مناطق ده گانه، قائم مقام منطقه یک، قائم مقام فرماندهی کل سپاه و نماینده پیگیری و هماهنگی برنامه های ستاد مرکز برگزارشد که مراسم با  تلاوت آیاتی از قران کریم آغاز شد و سپس برادر شمخانی در مورد ماموریتهای محوله سخنانی را ایراد کردند.

تصاویر مرتبط: 
جبهه های نبرد: 

فتوتیتر 

 

فتوتیر دفاع مقدس

روزشمار دفاع‌مقدس01 اسفند

روزشمار اسناد سازمان ملل01 اسفند